LA NOSTRA
ESCOLA
ESTÀ
SEMPRE
OBERTA

Escola Decroly
Educació Infantil i Primària

c/ Vendrell, 1. Barcelona
93 417 52 71
escola@decroly.org
www.decroly.org

Escola Decroly / Educació Infantil i Primària / Escola concertada
Escola Decroly
Educació Infantil i Primària
Escola concertada