Aprenem a nedar

Entenem l’educació com el desenvolupament integral dels infants. A l’etapa d’educació infantil, el control i el domini del cos són prioritaris no només per la coordinació de moviments sinó també per la formació de la seva identitat.

És per això que considerem imprescindible incloure l’activitat de piscina en l’horari lectiu. El reforç de la musculatura, la flexibilitat corporal, la millora de la capacitat respiratòria, la correcta alineació vertebral, el desenvolupament de la coordinació motriu, de l’equilibri i de l’esquema corporal.

Però a més dels aspectes motrius, afavorim els cognitius i reforcem els sòcio-afectius. Els infants afronten les possibles pors al medi aquàtic, superant petits reptes motrius acompanyats del seu grup de companys/es. La piscina doncs contribueix a que poguem acompañar el creixement dels infants en aspectes com l’autosuperació, l’autonomia personal, l’autoconeixement i l’autoestima