Educació física - Acompanyant el benestar emocional

L’etapa del segon cicle d’infantil es caracteritza per ser globalitzada i de caire lúdic. Els infants de tres anys aprenen a ser autònoms respecte les seves possibilitats personals, i creen els primers vincles afectius tan amb els companys com amb els adults referents. És amb ells/es amb qui establiran una relació de confiança plena i qui els oferirà la seguretat i estabilitat emocional per sentir-se a gust a l’entorn escolar. El vincle de confiança és bàsic no només entre el mestres i els infants sinó també entre famílies i escola. El desenvolupament social, emocional i psicològic de l’infant no només depèn d’ell sinó de tot el que l’envolta per tant escola i família treballarà de manera conjunta en tot moment. La comunicació amb les famílies és prioritària per acompanyar el benestar de l’infant sobretot perquè entenem l’infant com un tot i el sistema familiar és imprescindible per entendre la seva individualitat.

A l’escola la vida social ens ajuda a créixer en una comunitat de la qual en som partícips en la mesura de les possibilitats de cada edat. Així doncs, des de IE3, comencem a tenir càrrecs de responsabilitat dins de l’aula, i a mesura que anem creixent som capaces de valorar com hem dut a terme la tasca que ens pertocava iniciant un camí cap a l’autoconeixement i l’esperit crític.

Des de l’àrea d’educació física aquest benestar emocional es vehicula a través de la identificació, gestió i comprensió de les emocions a partir del joc i de les diferents activitats sensorials i motrius que ajuden els infants a decidir el risc que està disposat a assumir quan salta, baixa un desnivell o grimpa per una estructura, fent-lo cada vegada més conscient de les seves habilitats, confiar en les seves possibilitats i identificar les sensacions i emocions que li provoquen aquestes situacions.

Al mateix temps, l’exploració de les possibilitats motrius i sensorials permet dotar a l’infant de les eines i estratègies necessàries per reconèixer de quina manera els sentiments i les emocions el poden afectar i així ajudar-lo a establir vincles i relacions afectives positives amb els altres.

L’establiment de relacions harmonioses i la confiança per relacionar-se, li permeten créixer segur tot adquirint habilitats que li faciliten la convivència, el desenvolupament personal i el benestar emocional.