La descoberta del món a través de l'experimentació

Per Decroly la classe hauria de ser el medi natural: la granja, els animals dels que tenir cura, plantes per sembrar, per cuidar, per recol·lectar. Aquest és el veritable material intuïtiu capaç de despertar i d’estimular les capacitats innates dels infants.

Gairebé en tots els infants existeix l’interès latent per les coses que els envolten.

La natura proporciona una infinitat de subjectes que són el pretext idoni per pensar, per parlar, per calcular i per escriure de manera formal i racional. És de fet la manera en que la persona ha après des que habita a la terra. 

A la nostra escola, a més de comptar amb l’entorn exterior també disposem de l’hort i els vegetals, fem que la realitat entri a les aules per mitjà del joc de la sorpresa.