La descoberta del mon a traves de l'experimentació

Per Decroly la classe hauria de ser, el medi natural: la granja, els animals dels que tenir cura, plantes per sembrar, per cuidar, per recol·lectar. Aquest és el veritable material intuïtiu capaç de despertar i d’estimular les capacitats innates dels infants.

Gairebé en tots els infants, existeix ’interès latent per les coses que l’envolten.

La natura proporciona una infinitat de subjectes que són el pretext idoni per pensar, per parlar, per calcular i per a escriure de manera formal i racional. És de fet la manera en que l’home ha après des de que habita a la terra. 

A la nostra escola, a més de comptar amb  a l’entorn exterior també disposem de l’hort i els vegetals, fem que els infants, per mitjà del joc de la sorpresa la realitat entri a les aules.

Per Decroly la classe hauria de ser, el medi natural: la granja, els animals dels que tenir cura, plantes per sembrar, per cuidar, per recol·lectar. Aquest és el veritable material intuïtiu capaç de despertar i d’estimular les capacitats innates dels infants.

Gairebé en tots els infants, existeix ’interès latent per les coses que l’envolten.

La natura proporciona una infinitat de subjectes que són el pretext idoni per pensar, per parlar, per calcular i per a escriure de manera formal i racional. És de fet la manera en que l’home ha après des de que habita a la terra. 

A la nostra escola, a més de comptar amb  a l’entorn exterior també disposem de l’hort i els vegetals, fem que els infants, per mitjà del joc de la sorpresa la realitat entri a les aules.