Ens presentem

Som una escola concertada d’una sola línia ubicada al barri de Sant Gervasi. Activa, familiar, saludable i amb un ferm compromís amb l’entorn i la natura.

Som una escola que es recolza en les arts i en el moviment com a preparació per un aprenentatge sa, feliç i eficient.

Treballem amb la base STEAM, i ens definim com una escola amb personalitat, dinàmica i que integra la globalitat dels alumnes.

La nostra vocació és l’educació dels infants seguint els principis de la pedagogia del Dr. Ovide Decroly, impulsor del moviment de l’escola activa. Aquesta pedagogia es basa en posar l’infant al centre de l’aprenentatge i acompanyar-lo en aquest procés natural a través de l’observació i l’experimentació de l’entorn.

La formació activa és la nostra base per dotar als nostres alumnes d’iniciativa, capacitat creativa i esperit crític, així com atorgar-los les eines d’educació emocional necessàries per tal que puguin contribuir de forma positiva i amb respecte a la societat, a la vegada que preparen els fonaments d’una vida adulta equilibrada i feliç.

Missió

Formem infants des d’educació infantil fins a 6è d’educació primària de manera activa, global i respectuosa des d’una vessant humana, social, artística, emocional i física, amb l’objectiu de contribuir de forma positiva i amb respecte a la societat , a la vegada que els infants creixen de manera equilibrada i feliç. 

Escola Decroly - Icon

Visió

Volem ser una escola referent en la renovació pedagògica i capdavantera amb la innovació de l’escola activa, per tal de contribuir significativament en la construcció d’una societat més justa i un món millor a través de la formació integral i responsable dels infants. 

Valors

Respecte

A l’infant i a les seves necessitats, a la igualtat de gènere i d’oportunitats i a la diversitat intel·lectual.

Consciència

De la responsabilitat ecològica, de la sostenibilitat i de la necessitat de tenir cura dels aspectes de salut i benestar dels infants i l’equip. 

Creativitat, Música i Arts

Com a base de tot aprenentatge, d’assolir autoconfiança i de construcció d’un esperit crític. 

Responsabilitat i esforç

Tant a nivell personal com col·lectiu, com a valor per contribuir de forma positiva a la societat i a la pròpia vida. 

Flexibilitat

Com a eina d’adaptació als canvis i actitud d’acció davant la vida.

Socials

Perquè no entenem la societat com un grup d’individus, si no que creiem en el cooperativisme i la vida social com a camí cap a l’apoderament personal.