Fundació Decroly

L’Escola Decroly de Barcelona funciona gràcies al treball coordinat dels seus òrgans decisius: el Patronat, l’equip directiu, el claustre, l’AFI i el consell escolar. A continuació resumim les funcions dels principals responsables de l’organització de l’escola, indicant quines persones ocupen aquests càrrecs actualment.

El Patronat

El Patronat és l’òrgan rector de la Fundació Escola Decroly de Barcelona. Està constituït per deu membres escollits pel propi Patronat, generalment pares d’alumnes, que es renoven esglaonadament. Es reuneix com a mínim un cop al mes.

Contacte:

Què fa el Patronat?

 • Vetlla pel bon funcionament de l’escola, tot buscant formes de millorar-la.
 • Garanteix el respecte a l’ideari de l’Escola Decroly.
 • Defensa els interessos de l’escola i de la pedagogia Decroly a llarg termini.
 • Signa el concert educatiu amb l’administració i respon del seu compliment.
 • Supervisa la gestió econòmica de l’escola, de l’edifici i de recursos humans.
 • Fa seguiment del treball de l’equip directiu i dels òrgans i personal de l’escola.

Patronat

 • President: Juan Busquets Unsaín

 • Vicepresident: Valentí Jové Lladós

 • Secretària: Elisenda Rosanas Sanfeliu

 • Vocals:
  Iván Dario Acevedo Gómez
  Lluís Boet Serra
  Oriol Dedéu Ros
  Gisela Enrich Sastre
  Marcos Barrabes Rebollo
  Sònia Soms Ferrer

L’equip directiu

L’equip directiu és el responsable de l’organització i el funcionament de l’escola.

Contacte: 

Directora

 • Lidera l’equip docent.
 • Vetlla pel compliment dels objectius marcats per l’equip directiu-Patronat.
 • Elabora i aplica el projecte pedagògic.
 • Garanteix el compliment de les normes i presideix el consell escolar.
 • Fomenta el benestar i la participació de les famílies.
 • Representa a l’escola dins i fora del propi àmbit escolar.
 • Lidera el projecte de continuïtat dels alumnes de l’Escola Decroly a l’educació secundària.

Gerent

 • Lidera l’equip no docent de l’escola.
 • Vetlla pel compliment dels objectius econòmics i financers de l’escola per garantir-ne la seva sostenibilitat.
 • Elabora i aplica els pressupostos i fa el seguiment. pressupostari.
 • Garanteix el bon desenvolupament dels serveis del PAS.
 • Desenvolupa el màrqueting i la comunicació externa per donar visibilitat a l’escola.

Sotsdirectora / Coordinadora artística

 • Coordina, dinamitza i acompanya l’equip docent en els projectes artístics.
 • Lidera la comissió artística en els projectes d’escola.
 • Vetlla per l’acompanyament metodològic de la part expressiva i artística del mètode Decroly.

Cap d’estudis

 • Coordina, dinamitza i acompanya l’equip docent d’infantil i primària.
 • Vetlla per l’evolució i les necessitats dels alumnes d’infantil i primària.
 • Treballa pel compliment dels objectius pedagògics.
 • Promou l’actualització de programacions i activitats curriculars.
 • Vetlla per l’aplicació i coherència del mètode Decroly.
 •  

Coordinador d’activitats extraescolars

 • Gestiona l’educació no formal de l’escola (Casals i activitats extraescolars), afavorint la coherència amb el mètode, la transversalitat dels continguts i el treball interdisciplinari.

Equip directiu

 • Directora: ROMINA FRATICELLI
 • Cap d’estudis: BERTA PUENTE
 • Sotsdirectora: ANNA BELETA
 • Coordinador del projecte de secundària: FRANCESC CAIRÓ
 • Coordinador d’extraescolars: FRANCESC CAIRÓ

L’AFI

L’AFI (Associació de Famílies d’Infants) són tots els pares i mares de l’escola. Estan representats per una junta escollida democràticament que renova el 50% dels seus membres cada dos anys.

Contacte:

Què fa l’AFI?

 • Comunicació famílies-escola: fa arribar a la direcció els suggeriments o inquietuds dels pares.
 • Organitza activitats de convivència, lúdiques i formatives: grup natura, conferències…
 • Col·labora amb l’escola: venda d’equipaments, festa de primavera…

Junta de l’AFI

 • Presidenta: NATALIA ESPINOSA
 • Vicepresident: JONATAN ABADÍA
 • Secretària: GABRIELA TAPIAS
 • Tresorera: EVA LLARÀS
 • Vocals: MARÍA JOSÉ RAMIREZ, OLEGUER PUJOL, MARC ROVIRA, LYDIA VALLÈS, MELANIA SORDO, QUIM OLIVERAS

Delegats de classe

Cada classe té un delegat i un sotsdelegat. Són els pares i mares portaveus de les classes. Abans de l’inici de curs, cada grup s’organitza per escollir el seu delegat i sotsdelegat i la forma de comunicació del grup.

Què fan els delegats?

 • Fan arribar a la junta de l’AFI o a la direcció de l’escola els suggeriments o inquietuds dels pares.
 • Informen els pares sobre actes, notícies o temes d’interès de l’escola.
 • Es reuneixen amb l’AFI un cop per trimestre.

Claustre de mestres

Està format per tots els mestres de l’escola. Es reuneixen setmanalment.

Què fa el claustre de mestres?

 • Aprova el projecte curricular a proposta de l’equip directiu.
 • Aprova els criteris d’avaluació i promoció dels alumnes.
 • Col·labora en la programació i compliment dels objectius pedagògics.

Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Al consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, mestres, personal d’administració i serveis, etc. El consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre. 

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. 

El consell escolar de la nostra escola està constituït per: 

 • La directora. 
 • Tres representants de la titularitat. 
 • Quatre representants dels mestres. 
 • Quatre representants dels pares i les mares o els tutors i les tutores de l’alumnat, elegits per i entre ells. 
 • Un o una representant del personal d’administració i serveis. 

Una de les persones representants dels pares i les mares del consell escolar ha de ser designada per l’associació de pares i mares més representativa al centre. 

Consell escolar

 • Directora: Romina Fraticelli

 • Representant de les famílies:
  Amàlia Coll
  Elizabeth Carné
  Fidel Alba

 • Representant del Patronat:
  Juan Busquets
  Elisenda Rosanas
  Oriol Dedeu

 • Representat dels mestres:
  Anaïs Villalta
  Jordi López
  Anna Pérez
  Anna Beleta

 • Representant del PAS
  Convidada: Andrea Olalla

Participa

A l’Escola Decroly tenim la fortuna de comptar amb una comunitat de famílies que sovint s’impliquen de forma extraordinària. L’aportació del vostre temps, coneixements i recursos ens fa ser una millor escola. Gràcies! Aquí trobaràs els principals canals de participació i com pots oferir-te:

Apunta’t com a “Voluntari de la Festa de Primavera”

És una bona manera de començar a participar activament. Els Voluntaris ajuden muntant i dirigint els jocs, venent tiquets, a la barbacoa… Si t’interessa, demana que t’apuntin: a la l’Alba López-Ciré (Coordinadora Ed. Infantil) o a l’Anna Lafuente (Directora).

1

Ofereix-te com a Delegat de classe

Cada inici de curs es nomena un Delegat i un Sotsdelegat per classe. A la reunió de presentació de curs tindràs l’oportunitat d’oferir-te.

2

Presenta’t com a candidat a la junta de l’AFI

Si vols ajudar, aquest és l’òrgan que més necessita les famílies amb ganes d’aportar quelcom de valor. Informa’t a la web de l’AFI o escriu a afi@escoladecroly.org.

3

Presenta’t al Consell Escolar

És un òrgan de perfil administratiu, que requereix una representació de pares per aprovar les directrius de l’any. Per informar-te sobre com presentar-te al Consell Escolar, escriu a afi@escoladecroly.org.

4

Apunta't a l’arxiu de “Pares Col.laboradors”

L’AFI gestiona un arxiu de perfils professionals amb disposició a ajudar. Sense cap compromís, i en qualsevol moment, et pots apuntar. Informa’t o demana la fitxa per omplir a afi@escoladecroly.org.

5

Ofereix-te per formar part del Patronat

Des de la constitució de la nostra Fundació l’any 2000, el Patronat ha pogut gaudir de la participació generosa de més de quaranta professionals, la majoria pares d’alumnes, que han posat el seu temps i experiència a disposició de la Fundació. Demana informació a patronat@decroly.org.

6

Estàs buscant feina? Una escola es defineix no només pel projecte pedagògic sinó per les persones que participen dins de la comunitat, és el millor actiu estratègic que tenim. El nostre compromís, entusiasme i identificació amb la cultura del centre són la base que ens ha permès arribar on som avui. És per això que busquem el millor talent.

Envia’ns el teu currículum a escola@decroly.org i et tindrem present quan hi hagi alguna vacant a l’escola que encaixi amb el teu perfil.