Continuïtat a secundària

Els nostres alumnes de sisè, en acabar l’etapa de primària, tenen continuïtat a secundària en dues escoles concertades de la nostra zona educativa amb les quals tenim adscripció i, d’aquesta manera, podem assegurar les places educatives:

Segona escola

(en procés de validació pel Departament)

L’elecció dels centres s’ha fet en funció de l’afinitat metodològica i, tot i tenir cada centre el seu propi programa pedagògic, l’objectiu és treballar un projecte en comú amb els alumnes de cicle superior de les diferents escoles 

Conscients que el pas a la secundària preocupa alumnes i famílies, des de l’Escola Decroly evitem que sigui un canvi brusc i acompanyem en tot moment els infants, agrupant-los segons les necessitats i les demandes que puguin tenir. Tant els mestres com el coordinador de secundària fan un traspàs individualitzat a nivell pedagògic de l’alumnat al final de l’etapa i un seguiment durant el primer curs de l’ESO. 

Per tal de conèixer els centres adscrits, les direccions de tots dos centres organitzen jornades de portes obertes personalitzades per a les famílies de la nostra escola. A més, també s’impulsen jornades i activitats amb els alumnes de les dues escoles. 

Per a qualsevol dubte, us podeu adreçar al Francesc Cairó responsable de secundària de l’escola: francesc@decroly.org