Continuïtat a secundària

Els nostres alumnes de sisè, en acabar l’etapa de primària, tenen continuïtat a secundària en dues escoles concertades de la nostra zona educativa amb les quals tenim adscripció i, d’aquesta manera, podem assegurar les places educatives:

L’elecció dels centres s’ha fet en funció de l’afinitat metodològica i, tot i tenir cada centre el seu propi programa pedagògic, l’objectiu és treballar un projecte en comú amb l’alumnat de cicle superior de les diferents escoles.

Conscients que el pas a la secundària preocupa alumnes i famílies, des de l’Escola Decroly evitem que sigui un canvi brusc i acompanyem en tot moment els infants, agrupant-los segons les necessitats i les demandes que puguin tenir. Tant els mestres referents de sisè com la direcció  fan un traspàs individualitzat a nivell pedagògic de l’alumnat al final de l’etapa i un seguiment durant el primer curs de l’ESO.

Per tal de conèixer els centres adscrits s’impulsen jornades i activitats amb l’alumnat de les diferents escoles.

Per a qualsevol dubte, us podeu adreçar a la direcció de l’escola: direccio@decroly.org