Competència digital

A l’escola considerem la competència digital com una eina indispensable per interactuar a la societat actual i per aquest motiu la treballem a l’educació primària d’una manera transversal.

Aprofitem les oportunitats del dia a dia per acompanyar els infants cap a l’adquisició de mètodes de treball en l’ús de les noves tecnologies i els donem eines per resoldre els problemes que es plantegen en les diferents situacions.

A més, dediquem una hora setmanal a les TIC, en petits grups, per fer un treball més inidividualitzat on treballem aspectes més concrets com la programació, el ciberassetjament, la identitat digital o l’edició de vídeos.

Competències digitals