Impulsant la creativitat i l’expressió personal amb l’art i el moviment.

Vetllem pel desenvolupament global de l’infant, i, per tant, l’acompanyem en les diferents etapes de la infància atenent les seves necessitats de descoberta, presa de consciència i relació amb els llenguatges de les arts visuals i plàstiques, musicals, literàries i escèniques.

Els professors especialistes en l’àmbit d’educació artística aporten qualitat i experiència.

A la classe d’art facilitem la lliure expressió personal i artística de cada alumne explorant i practicant amb les diferents tècniques gràfiques, pictòriques i escultòriques.

Quan fem una obra d’art creem una cosa nova que no ha existit abans. Cal que observem, re-associem i conjuguem els elements creativament. La forma única en què transitem aquest procés és una valuosa eina d’autoconeixement per a l’infant i el futur adult. I la pràctica artística és un espai/temps on desenvolupem diverses habilitats de l’aprenentatge afectiu, sensorial, motor i cognitiu. Treballem competencialment vers la coherència i l’autonomia en el criteri personal i estètic.

Cada curs fem visites a museus i tallers, o també portem companyies de teatre a l’escola. A més, estudiem  un artista o moviment artístic com a eix per conèixer la història cultural i desplegar diferents continguts.

Impulsant la creativitat amb l'art i el moviment​

Art

La representació i l’expressió gràfica sovint acompanyen processos vinculats a l’observació dels elements de l’entorn a través del dibuix del natural, el modelat, la construcció de maquetes etc. Tant la manipulació com la visualització ajuden a comprendre certes nocions i a construir l’aprenentatge des de l’experiència individual.

Música

L’educació musical està ben present en tots els cursos. Tots els infants de l’escola canten a les corals i toquen instruments, tots escolten i interpreten música aprofundint en el coneixement del llenguatge musical.

Arts del moviment

Treballem les arts del moviment a les classes d’art, música, teatre i educació física sumant les diferents pràctiques i perspectives que ajuden a construir la personalitat de l’infant i desenvolupen la seva necessitat de comunicar-se mitjançant altres llenguatges, tot relacionant-se amb l’entorn social i cultural. El gaudi del joc, la descoberta i el fet de crear conjuntament projectes amb motivació són essencials per interrelacionar les diferents arts. L’alumnat conjuga la recerca, la creació del guió, el cant o la música, la dansa, el disseny d’escenografies, vestuari i atrezzo i la producció de videos, en aquest procés.