Un dia a l'escola

”Els infants es troben aquí com a casa, com s'esdevé a tota l'escola. Entren, surten i traspassen. Vaivé continu. L'escola ha de ser un medi on l'infant s'inicia a poc a poc a les activitats i responsabilitats.”

Valèrie Decordes

Un dia a l'escola​

Quan arribem

L’escola comença i acaba sempre amb la realització de càrrecs i responsabilitat en forma de joc i transitòries al llarg del curs: preparar la classe, passar llista, regar les plantes, mirar la temperatura, comptar els alumnes que es queden a dinar etc.
1
Un dia a l'escola​

Treball de rotllana

La rotllana i la conversa entre els i les mestres i els alumnes es el tret diferencial d’un dia a l’escola Decroly.

Durant la rotllana compartim inquietuds i organitzem el dia. La rotllana marcarà el què passarà al llarg del dia i fins i tot serà l’escenari de l’activitat d’aula. Realitzem la observació directa dels objectes, formulem hipòtesis, investiguem, resolem reptes, relacionem continguts, arribem a conclusions i compartim resultats.

2
Un dia a l'escola​

Treball

Després de la rotllana sempre hi ha un treball individual o col·lectiu que pot estar relacionat amb l’àrea de català, matemàtiques, ciències socials o naturals o fins hi tot pot desembocar en una activitat artística plàstica, corporal o musical.

3
Un dia a l'escola​

Migdia

L’estona de migdia està dins el projecte educatiu de centre i son els i les mestres, conjuntament amb el monitoratge, que acompanya als alumnes en els diferents espais: menjador, pati, biblioteca o parc de la Tamarita.

4
Un dia a l'escola​

Art, laboratori i mes

La classe d’art, música, anglès, laboratori o fins hi tot l’esbarjo són moltes de les activitats transversals que acompanyen un dia a l’escola. Com deia Valèrie Decordes (col·laboradora del Dr. Decroly) “Activitat! Activitat! En tot, i a tot arreu, en tot moment l’anem retrobant pels seus passadissos i entorns!”

5