Edifici saludable dissenyat per cuidar la salut i el benestar d'estudiants i treballadors

Aprofitant les obres d’adequació de les noves instal·lacions el 2019, i d’acord amb els valors de la Fundació Escola Decroly, es va apostar per la conversió a un edifici saludable, incorporant fins a 15 mesures de salut i benestar acreditades per l’empresa Evalore, consultora especialitzada en la creació d’espais saludables, amb el seu segell Evalore 15. Mesures incloses en el certificat WELL, l’estàndard de salut en arquitectura que sorgeix com a resultat d’anys d’investigació mèdic-científica.

Edifici saludable

Els infants són més vulnerables i sensibles als afectes de les substàncies tòxiques, per la immaduresa d’alguns dels seus sistemes funcionals i per ells l’escola és un espai de màxima permanència. Per tant a l’Escola Decroly tenim com a objectiu tenir cura del seu entorn perquè sigui el més biocompatible possible, compatible amb la vida saludable.

Aquestes mesures poden marcar una gran diferència en el rendiment escolar, el desenvolupament cognitiu i la salut dels alumnes.

La qualitat de l’aire és un dels aspectes que més s’ha tingut en compte. La contaminació en espais tancats pot ser entre dos i cinc vegades superior que a l’exterior i per aquest motiu s’han instal·lat sensors de CO₂ que indiquen quan és necessària la ventilació a les aules així com purificadors d’aire natural amb unes plantes especials, tant a les aules com a les zones comunes de l’escola. A més, aquestes plantes estan en un test innovador, també purificador, que permet eliminar, a través de les arrels de la planta, gràcies a un substrat especial i sense necessitat d’electricitat, una gran quantitat de tòxics de l’aire.

L’aigua també és un element important a l’hora de cuidar la salut dels més petits i per això, s’ha incorporat un filtre d’osmosis inversa que elimina el clor i els microplàstics de l’aigua de boca.

Els materials utilitzats pels acabats han estat escollits per la seva carència d’elements potencialment nocius. El paviment, doncs, és d’alta resistència i no té PVC mentre que la pintura de tota l’escola té un component de diòxid de titani que, a través d’un procés de fotocatàlisis, permet eliminar toxines de l’aire. I la instal·lació de panells fonoabsorbents que milloren el confort acústic i faciliten la concentració.

Les plantes utilitzades per filtrar els tòxics ambientals com els acabats en fusta d’avet, acosten els infants a un entorn més natural i que, a més de la millora en el rendiment i la salut, els més petits s’interessen per traslladar molts d’aquests aspectes a casa seva. ”Alumnes, mestres i pares estem encantats’’.

Mesures implementades

Categoria: aire.

Sistemes que millora: cardiovascular, endocrí, immunològic, tegumentari, nerviós, respiratori.

Requereix que les pintures i els revestiments, adhesius i tancaments, sòls, aïllament tèrmic i acústic i els mobles i accessoris instal·lats recentment amb uns valors establerts per l’estàndard Well pel que fa al contingut de VOC. Els VOC són components orgànics volàtils presents en molts productes constructius i són terriblement perjudicials per a la salut.

PART 1 – Purificació Avançada de l’aire

Categoria: aire.

Sistemes que millora: cardiovascular, immunològic, respiratori.

Requereix la presència de dispositius de filtració o estratègies equivalents per a la disminució de les olors, micro partícules i formaldehids. La presència de plantes especials ubicades en testos amb un dispositiu de filtració avançada a través de l’arrel contribueix a aquesta mesura.

PART 2 – Pintura fotocatalítica

Categoria: aire.

Sistemes que millora: cardiovascular, immunològic, respiratori.

Requereix la presència d’estratègies de filtració per a la disminució de VOCs (components orgànics volàtils). El projecte ha utilitzat pintura fotocatalítica amb un component de diòxid de titani que contribueix a la purificació de l’aire. La contaminació de l’aire interior disminueix la concentració i pot afectar al desenvolupament cognitiu dels infants.

Categoria: aigua.

Sistemes que millora: digestiu, immunològic.

Requereix la presència d’estratègies de filtració per eliminar els possibles contaminants de l’aigua com microplàstics, bacteris i metalls tòxics. Al projecte s’hi ha instal·lat un sistema d’osmosis inversa amb dipòsit d’acer inoxidable i un filtre ultravioleta.

Categoria: llum.

Sistemes que millora: medi ambient.

Requereix la presència de sensors lumínics en les àrees de pas on la presència d’il·luminació artificial contínua no sigui necessària (magatzems, banys, etc.).

Categoria: ment

Sistemes que millora: nerviós.

L’ús d’elements i sistemes que recorden a la naturalesa en la seva aparença en un espai interior contribueixen al benestar mental dels ocupants. En aquest projecte s’han utilitzat plantes purificadores als espais interiors i fusta d’avet i pi que ens connecten amb la natura.

Categoria: aire

Sistemes que millora: immunològic, reproductiu, respiratori, urinari.

S’ha posat en marxa un pla de neteja que estableix l’ús únicament de productes saludables, no tòxics ni pel medi ambient ni per a la salut.

Categoria: aigua

Sistemes que millora: medi ambient.

Les aixetes i els vàters han estat escollits per complir amb els paràmetres que marca l’estàndard LEED pel que fa a consum d’aigua i així, reduir-lo.

Categoria: aire

Sistemes que millora: cardiovascular, respiratori.

L’espai disposa de finestres operables a tot el perímetre. També s’han instal·lat mesuradores de CO2 que indiquen la necessitat de ventilar per aconseguir els nivells òptims. La presència de nivells elevats de CO2 dificulta l’aprenentatge i la concentració.

Categoria: confort.

Sistemes que millora: endocrí, nerviós.

Requereix limitar el temps de reverberació a les aules o sales. En aquest projecte, s’han instal·lat panells absorbents a totes les aules per facilitar la concentració i fomentar l’aprenentatge.

Categoria: nutrició

Sistemes que millora: digestiu, endocrí, immunològic, tegumentari, reproductiu.

Els lavabos han estat adequats amb dispensadors de tovalloletes de paper i sabó antibacterià. A més, s’han verificat que complien amb unes dimensions òptimes per evitar la propagació de bacteris.

Categoria: ment.

L’accés a la literatura relacionada amb el benestar físic i mental a les persones permet als ocupants d’un espai conscienciar-se al voltant dels beneficis de portar una vida més saludable. Posar en pràctica aquests hàbits saludables redunda a una satisfacció personal i laboral més gran.

Categoria: ment.

La conducció d’enquestes sobre el benestar laboral ofereix l’oportunitat als treballadors de comunicar la seva percepció de l’espai i les polítiques de treball, i als directors, de conèixer aquesta percepció i continuar treballar per a millorar.

Categoria: confort

Sistemes que millora: digestiu, immunològic, digestiu,

Requereix la incorporació d’opcions d’àpats que excloguin els fruits secs, el gluten, l’ou, la lactosa i que incloguin opcions veganes i vegetarines per a les persones que ho sol·licitin.

Categoria: aire

Sistemes que millora: cardiovascular, digestiu, endocrí, immunològic, tegumentari, muscular, nerviós, reproductiu, respiratori, ossi, urinari.

La implementació de polítiques per prohibir fumar en llocs tancats, així com l’ús de cartells informatius, incrementa la conscienciació al voltant dels efectes nocius i contribueix a una major salut dels ocupants.

Categoria: exercici

Sistemes que millora: muscular, nerviós, ossi.

El domicili de l’edifici de l’Escola Decroly té una puntuació de 98 a Walkscore, cosa que garanteix l’accés fàcil des del transport públic i l’existència de serveis públics i comerços propers.

Descobreix més sobre les mesures implementades aquí.