Impulsant la creativitat amb l'art i el moviment

La nostra escola vetlla pel desenvolupament global dels infants en tots els àmbits del desenvolupament humà: intel·lectual, físic i social; per això donem la mateixa importància a la música, l’expressió corporal o l’expressió artística que a les ciències socials o les matemàtiques.

Així, la música, l’art, el teatre o el cant coral, tenen un paper protagonista a la nostra escola, ja que ajuden a construir la personalitat de l’infant i desenvolupen la seva necessitat de comunicar-se mitjançant altres llenguatges. Són àmbits que permeten als infants explorar les seves habilitats expressives més enllà del llenguatge oral i afavoreixen el control progressiu de les emocions des d’un aprenentatge global (afectiu, sensorial, motor i cognitiu).

Música

L’educació musical es promou creant en tot moment un ambient on estigui present la música, tant des d’un punt de vista auditiu com interpretatiu, i passant pel coneixement i aprofundiment del llenguatge musical.

Art

Facilitem la lliure expressió personal i artística de cada alumne a l’àrea de plàstica explorant amb les diferents tècniques gràfiques, pictòriques i escultòriques.

La representació i l’expressió gràfica sovint acompanyen processos vinculats a l’observació dels elements de l’entorn: dibuix, modelat, construcció de maquetes. La comprensió de certes nocions s’acompanyen amb una manipulació que ajuda a construir l’aprenentatge des de l’experiència individual.

Teatre

Considerem el teatre un mitjà expressiu que engloba les arts plàstiques i visuals, les musicals, les arts del moviment del cos etc. Per crear una obra de teatre es requereix el control corporal per tal de dominar l’espai escènic, l’expressió verbal i escrita per crear i redactar els diàlegs, els treballs manuals per crear decorats, vestuari i accessoris, la música i la dansa per complementar les històries. Cada classe, des de IE3 fins a 6è, treballa amb la creació d’una peça teatral, un producte final que té relativament poca rellevància després del procés creatiu viscut per cada infant. Aquest procés personal té un enorme valor en la nostra pedagogia. Aquest treball permet als mestres conèixer els infants, però també als infants conèixer-se entre ells, perseguint així la coneixença d’un mateix i la dels altres.