L’hort i els animals

El contacte directe amb la natura i la vida social són dos dels grans pilars en la pedagogia Decroliana. Per aquesta raó, a la nostra escola, creiem que és molt important l’educació dels infants en la implicació i responsabilitat de tot allò que fan per tal que entenguin la influència que tenen en la natura i en la societat.

A l’educació infantil i al cicle inicial treballen la germinació de les llavors i tenen cura dels animals i les plantes de l’aula o del jardí. Fan tant l’observació del creixement de les plantes, arbres i hortalisses com l’observació de les característiques dels animals de l’escola. Els alumnes del cicle mitjà vetllen per la protecció contra les possibles intempèries, i pel manteniment del compostatge. Els més grans ja s’encarreguen del treball de la preparació de l’hort: estudi de plantes, disseny i distribució i plantació i, tenen cura dels perills que poden malmetre l’hort buscant solucions ecològiques davant possibles plagues.

La vida social de l’escola implica tenir una responsabilitat en el dia a dia així que cada tres setmanes, a l’Assemblea general, s’escullen les persones que realitzaran el càrrec cada migdia. Els i les jardineres, reguen les plantes, passen els rasclets i juntament amb els conservadors netegen els recintes dels animals i els donen el menjar.

Les tasques de l’hort, dels animals i la jardineria són transversals al llarg de l’escolaritat en funció dels objectius del curs. Busquem que cada experiència a l’escola serveixi com a fil conductor dins l’aula i faci sentir a l’alumne que forma part de l’organització del dia a dia escolar.

L’hort i els animals​

La vida social de l’escola implica tenir una responsabilitat en el dia a dia així que cada tres setmanes, a l’Assemblea general, s’escullen les persones que realitzaran el càrrec cada migdia. Els i les jardineres, així com els “conservadors”  reguen les plantes, passen els rasclets, netegen els recintes dels animals i els hi donen menjar.

Les tasques de l’hort, dels animals i la jardineria son transversals al llarg de l’escolaritat en funció dels objectius del curs. Busquem que cada  experiència a l’escola serveixi com a fil conductor dins l’aula i faci sentir a l’alumne que hi forma part.