Vida social

La nostra escola es caracteritza per potenciar els valors de la democràcia mitjançant una organització dels alumnes per equips (isards, dofins i falcons). Els infants decideixen de quin equip volen formar part i aquest els acompanyarà al llarg de tota l’escolaritat. Treballar el sentit de pertinença a un grup afavoreix créixer en els valors de l’empatia, l’assertivitat, la justícia, la diversitat i el treball en equip.

Les assemblees se celebren cada tres setmanes i constitueixen l’espai d’expressió pels alumnes, el fòrum públic, allà on poden debatre els temes al seu abast i transmetre als companys de les altres classes assumptes relacionats amb la disciplina, les notícies importants, queixes, demandes i propostes pel bon funcionament de la vida escolar quotidiana. L’equip guanyador de l’assemblea serà el responsable de formar el govern que dirigirà la vida social les següents tres setmanes, assumint els càrrecs de més responsabilitat.

Les tasques personals en el marc de la feina conjunta permeten als alumnes a aprendre a organitzar-se i a formar-se en l’esperit de la comunitat, encoratjant-los a participar en el progrés de la seva classe, el seu equip i de la seva Escola tot seguint els fets i els models de la vida real. Amb els càrrecs, doncs, es potencia la responsabilitat individual en favor de l’organització col·lectiva. El compromís personal en assumir-los i executar-los correctament forma part del procés d’autoconeixement en el creixement personal dels i les alumnes.