Un dia a Jardí d’Infants

Quan arribem

Els infants entren de manera relaxada a les aules per on es poden moure de manera autònoma i jugar lliurement. És el moment de connectar-se amb la vida escolar, de generar vincles afectius amb els companys aprenent a interactuar i compartir el joc, l’espai o els materials.

1

Treball de rotllana

Després d’endreçar l’aula ens apleguem en la rotllana. És el moment de veure’ns tots junts, de començar a elaborar la consciència de grup, de compartir els neguits o les alegries i de treballar sobre el que els infants ens han portat a la classe. Comencem amb l’activitat de les sorpreses i les observacions.

2

L’esbarjo

El nostre jardí ens permet explorar les habilitats motrius, el joc simbòlic o l’esbarjo tranquil envoltats d’arbres i animals.

3

Quan dinem

A l’hora de dinar compartim la taula amb altres companys i aprenem els hàbits saludables de l’hora de l’àpat: tenir converses amb un to de veu adequat, menjar sense presses, ser autònoms amb els hàbits d’higiene i d’ús dels coberts.

4

Després de dinar

Després de dinar descansem o fem una estona de joc tranquil a la classe abans de tornar a sortir al jardí, una vegada ja hem fet una bona digestió.

5

Les tardes

Les tardes són estones més relaxades on activitats creatives i manipulatives de menys intensitat intel·lectual acompanyen al tancament de la jornada. Hàbits d’ordre i d’autonomia ens ajuden a endreçar els objectes personals i l’aula, abans de marxar a casa.

6

Els tallers

Una tarda a la setmana els i les alumnes de IE3 fins a IE5 es barregen en grups heterogenis per fer els diferents tallers que van variant al llarg des trimestres. Es tracta d’oferir entorns d’aprenentatge més lúdics i experiències tan relacionals com cognitives diferenciades de les que es viuen a l’aula. Tallers com fusteria, dansa, experimentació amb llum fosca, let’s talk, let’s play, construccions, cabanes, maquillatge, mandales, cuina, escultura, relaxació, taller de sabons…, són alguns exemples.

7