Generant coneixement amb el mètode científic

El mètode científic és la manera que té la humanitat de generar coneixement a partir de la realitat que l’envolta. Ovide Decroly tenia una ment científica i com a tal va desenvolupar el seu mètode.

Els alumnes aprenen a observar, formular hipòtesis, associar idees i a fer-les tangibles a través de l’expressió.

Generant coneixement amb el mètode científic​

Observar, associar i expressar són les tres accions simultànies que s’activen en el cervell de l’infant quan té lloc l’aprenentatge. D’aquesta manera assoleixen una mirada científica que els serà útil per a tota la vida.

El mètode Decroly possibilita que l’infant aprengui segons aquesta característica natural d’observar i de generar-se preguntes de manera espontània. El primer pas cap al punt de vista científic és aprendre a observar des de l’objectivisme. Per tant, l’observació directa és sempre al començament de les activitats d’aprenentatge a l’escola.

Quan parlem d’associació fem referencia al moment en què l’alumne classifica els elements que l’envolten, descobreix la relació que hi ha entre ells i és capaç de generar nous coneixements o hipòtesis per seguir amb l’impuls de l’aprenentatge i el descobriment.

L’expressió consolida el pensament, utilitzant el llenguatge concret (el dibuix)  i l’abstracte (el llenguatge oral, escrit, matemàtic, corporal, plàstic i musical). El nen s’inicia en la representació real dels elements respectant les mides reals i reproduint-les amb volum, gràfica o corporalment (segons l’edat). En aquest estadi la creativitat queda en un segon pla, l’alumne ha de reconèixer les característiques dels objectes tal com són realment. La part més creativa i espontània dels infants tindrà lloc en les activitats que posteriorment es desprenguin del treball d’observació.

Seguint la manera natural d’aprendre, és important entrar en contacte amb la realitat per mitjà de tots els elements que els infants portin a l’aula. Quants més elements vegin, toquin observin, comparteixin, més gran serà el ventall d’associació d’idees que podran fer, més vocabulari aprendran, i més experiències d’aprenentatge generaran.