Acollida matinal i permanències de tarda

Amb la intenció d’afavorir la conciliació familiar, el centre posa a disposició de totes les famílies de l’escola que ho requereixin, dos serveis que augmenten el temps d’estada a l’escola dels infants.

El servei d’acollida matinal es troba actiu de 8h a 9h tots els dies lectius del curs escolar. El servei de permanències de tarda correspon al temps comprès entre les 17h i 18h.

En tots dos moments, hi ha present una persona adulta de referència, membre del personal de l’Escola.

Per poder gaudir d’aquest servei addicional cal notificar-ho amb antelació.