La llengua anglesa

A l’etapa d’infantil entenem l’estona d’anglès com una introducció a la llengua. Una hora a la setmana, dues a IE5, que ens permet començar a conèixer la llengua estrangera de manera lúdica. A la classe fem sorpreses, cançons, contes, jocs i tot allò que interessa als infants del grup en aquell moment i comencem a comprendre i recordar el vocabulari i les expressions bàsiques de l’anglès.