La llengua anglesa

A l’Escola Decroly aprenem anglès com aprenem la resta de coses. Sentint, tocant, gaudint, fent que l’anglès tingui sentit per nosaltres. Des de primer de primària fem dues hores d’anglès a la setmana, i a través de sorpreses, contes, cançons i jocs aprenem a comprendre i expressar-nos en anglès. A més, fem una hora a la setmana de Let’s Talk, on el llenguatge oral té tot el protagonisme. Segons els interessos de la classe cuinem, fem doblatge i fins tot ens atrevim a inventar-nos un rap! Els grans de l’escola afegeixen una hora més a la setmana d’anglès amb l’hora de teatre, en què, tots junts, inventem els personatges d’una obra o una pel·lícula, n’elaborem el guió i la representem.

Aprenent anglès amb el mètode Decroly, els i les alumnes surten de primària amb les competències necessàries per seguir aprenent al llarg de la vida. Així, són competents en les dimensions d’expressió i comprensió oral, a més de en les de comprensió i expressió escrita.

Let’s talk more​