Viu els Casals

Dins les instal·lacions del nostre centre escolar es realitzen anualment tres casals: el Casal de Nadal, el de Setmana Santa i el Casal d’Estiu. En tots tres hi poden participar alumnes de l’escola i alumnat extern (germans/es, amics/gues, infants del barri, etc.).

Els casals de la nostra escola estan inscrits dins de l’oferta d’activitats educatives municipals en el marc del lleure que, gràcies al suport econòmic i de recursos humans de l’Ajuntament, facilita l’accés a les activitats a tots els infants de la ciutat.

Els Casals es coordinen des de l’equip directiu per garantir que les diferents activitats de l’educació en el lleure, socioculturals i esportives que es duguin a terme, transmetin els valors de la convivència i la companyonia, de respecte a l’entorn i de gaudi que contempla el nostre projecte educatiu de centre. Tot el menjar s’elabora diàriament a les nostres instal·lacions