El laboratori: de la ment a les mans

El mètode Decroly és un mètode instaurat al 1900 i en l’actualitat el validen els darrers descobriments neuro-científics que promouen la renovació pedagògica en moltes escoles de Catalunya. El mètode, com bé sabeu, es basa en els tres processos que es donen al cervell del nen al moment d’aprendre : Observació-associació i expressió. L’expressió forma part del procés de consolidació dels aprenentatges que hem adquirit durant l’observació. Podríem fer-la mitjançant l’ús de la memòria i la repetició, o amb exercicis de llibres de text. Al Laboratori fem activitats que no només en ajuden durant el procés de consolidació sinó que també mantenen als alumnes més actius i interessats per l’aprenentatge. Per Decroly l’expressió concreta és el conjunt d’activitats on es manifesta el pensament mitjançant els treballs manuals, la música, la dansa, la jardineria, la fusteria o el modelatge.

Laboratori és l’espai on els nens i nenes de l’escola converteixen les aules en un petit taller o laboratori. Normalment hi ha dos mestres i totes les activitats es fan amb un grup d’alumnes reduït. És on el nen o nena que inicia l’activitat manual que com diu Decroly “afavoreix l’equilibri del sistema nerviós perquè associa constantment treball mental amb treball muscular responent a la seva necessitat de moviment”. Per aquesta raó, el que anomenem, col·loquialment, laboratori s’ha convertit en l’espai on fomentar al màxim la precisió, la correcció de les observacions, la verificació de les hipòtesis, a contrastar el pensament i la interacció de les aptituds motrius. Com a docents ens dona la possibilitat de conèixer els alumnes des d’una altra mirada més experimental i basada en el desenvolupament del moviment dels infants.

Romina  Fraticelli (Actualment Directora de l’escola – Desembre 2019)

Fem un joc de pistes a la classe d’anglès

Des de fa unes setmanes els nens i nenes de Pau Vila compartim les estones d’anglès i Let’s Talk amb l’Allen, un estudiant en pràctiques. La setmana passada ens va...

Fem càlcul i llengua fent panellets!

Com sabeu, a l’escola treballem de manera globalitzada. Això vol dir que de qualsevol cosa que fem en traiem aprenentatges de les diferents àrees. La setmana passada, amb motiu de...