Aquí trobaràs tot el que hem publicat sobre:

L’art per comprendre el món

El dia a dia a l’escola el construïm seguint els principis del mètode Decroly. La interacció de l’infant amb el món és possible gràcies a l’observació, associació i expressió de la realitat, partint d’una mirada propera i global. Pensem en l’escola com un espai que crea i/o acull experiències, oportunitats

Què aprenem formant part d’un equip?

O. Decroly, plantejava una visió de l’alumne com a futur ésser social a qui per tant calia oferir-li un entorn escolar que potenciés els valors propis d’una societat democràtica: l’esforç, la responsabilitat, el treball en equip, l’honestedat, l’esperit crític, el respecte o la justícia. A l’escola donem importància a la

L’educació afectivo-sexual a l’escola Decroly

L’educació afectivo-sexual forma part d’un dels projectes que vam arrencar fa un parell de cursos. Quan parlem de sexualitat ens referim a tot el que té a veure amb el desenvolupament de la part afectiva, emocional, relacional, l’autoconeixement i l’autoestima, entre d’altres. L’objectiu d’aquesta educació té a veure amb el

El laboratori: de la ment a les mans

El mètode Decroly és un mètode instaurat al 1900 i en l’actualitat el validen els darrers descobriments neuro-científics que promouen la renovació pedagògica en moltes escoles de Catalunya. El mètode, com bé sabeu, es basa en els tres processos que es donen al cervell del nen al moment d’aprendre :